Svobodu máme v DNA

„Chceme být volní ne proto, že vyžadujeme svobodu, ale proto, že ji praktikujeme.“ - William Faulkner

Kdo jsou Eleutheriáni

Eleutheriánství je založeno na úctě k řecké bohyni svobody – Eleutherii a vychází z řeckého motta „Eleutheria i Thanatos“ („svoboda nebo smrt“). Eleutheriánství vychází z přesvědčení, že se lidé rodí jako svobodné a důstojné bytosti, které jsou nadány schopností volby a schopností konat dobro ve prospěch ostatních. Eleutheriánství šíří přesvědčení, že je nezbytné, aby každý jednal v souladu se zlatým pravidlem a díky tomu nebude docházet ke konfliktům a rozkolům ve společnosti, neboť samotná důsledná aplikace zlatého pravidla ve spojení s přesvědčením, že lidé nesou veškerou odpovědnost za své konání, zajišťuje, že se lidé chovají k druhým se skromností, úctou a ohleduplností, neboť svoboda je hlavně těžkou povinností. Eleutheriánské náboženství uznává a prosazuje právo každého na dosahování štěstí prostředky, které neškodí druhým. Eleutheriánství plně respektuje demokratické zřízení České republiky a její ústavní pořádek a právní řád.

Mezi eleutheriány platí několik jednoduchých pravidel:

  • Uznání svobody a rovnosti lidských bytostí.
  • Uznání základních lidských práv a svobod.

  • Nikdo nesmí činit druhým, co nechce, aby bylo činěno jemu.

  • Snaha o prohlubování vzdělání ve společnosti a informování o významu svobody.

  • Snaha o ohleduplnost a úctu k druhým.

  • Respektování demokracie a právního státu.

Eleutheriánství zatím není registrovanou náboženskou společností. O tuto registraci právě teď usilujeme u ministerstva kultury.

Jak se s námi setkat

Zatím se vídáme pravidelně v Praze a v Brně. Věříme, že časem vzniknou malé skupinky eleutheriánů po celé republice. Chcete-li se přijít podívat a zjistit o eleutheriánech víc, napište Vendule Zahumenské (e-mail najdete v sekci Kontakty).