Aktuality

Novinky a komentáře společenství eleutheriánů

Eleutheriáni znovu a lépe

Když jsem zjistila, že ministerstvo eleutheriány nezaregistruje zejm. proto, že 1/3 lidí se neumí podepsat a uvést, kde má trvalé bydliště, došlo mi, že eleutheriáni musí vzniknout úplně jinak. Musí za nimi stát skutečně jen ti, kteří ve Svobodu plně a bez jakýchkoliv pochybností věří a kteří chápou její význam a důležitost pro lidskou bytost. Proto musíme začít znovu, odspoda. Musíme vědět, že jsme společenstvím, jakkoliv rozptýleným, lidí, kteří znají hodnoty, mají je uspořádané a mohou se jeden na druhého plně spolehnout.

 

Co se bude dít dál?  Počkáme na finální rozhodnutí ministerstva a podle jeho výtek doladíme zakládací dokumenty k dokonalosti (to jsme mohli udělat i teď, během opravné lhůty, kterou nám ministerstvo dalo, ale ty špatně uvedené trvalé pobyty nenapravíme jen tak). Podpisy budeme získávat z osobních kontaktů a od lidí, o kterých víme na 100%, že jsou celou duší Eleutherii oddáni.  

 

Jak jsem už psala, příslušnost k eleutheriánství neodvisí od toho, zda je či není registrována náboženská společnost. Eleutheriánem se člověk v podstatě rodí a musí o to neustále bojovat (dokonce i sám se sebou, protože největším nepřítelem Svobody je lhostejnost). Tak hurá do dalšího boje za Svobodu.

Eleutheriáni na socálních sítích