Eleutheriáni vyrazili na cestu ke svobodě

Dnes si připomínáme jednu důležitou událost, o které bohužel pindá každý, i ti, kteří svobodu absolutně nechápou, tak nebudu zbytečně přidávat další a další slovní balast k činu Jana Palacha. Stejně nemohu tušit, proč se doopravdy rozhodl tak, jak se rozhodl a netroufám si hodnotit, k čemu jeho smrt vedla nebo bohužel nevedla. Nevím tedy, proč bych psala srdceryvné a zdlouhavé texty nebo se fotila u pomníků. Nejsem politik. Důležité je nakonec tak jako tak jen to, co děláme my sami.

Dnes můžeme snáze porozumět tomu, jak se Jan Palach cítil v době, kdy lidské bytosti byly (zase) nicotným majetkem států a nezáleželo na tom, zda živoří nebo kolik jich zemře. Přesto bychom ale měli věřit v to nejlepší a v to, že Svoboda má obrovský potenciál vést lid nejen na barikády, ale k dobru a ke správným věcem. Proto jsem se s Davidem rozhodli, že právě dnes pošleme na Ministerstvo kultury návrh na založení náboženské společnosti Eleutheriánů.

Eleutheriánství: Svobodu nebo smrt

Řecká vlajka je krásná. Připomíná azurové moře a bílé domky na pobřeží. Ve skutečnosti mají ale pruhy jiný význam, mnohem hlubší. Je z roku 1822 a symbolizuje vítězství nad Osmany. Kříž je protiváhou půlměsíce a devět pruhů zřejmě připomíná revoluční heslo „Svobodu nebo smrt“ (Eleftheria i thanatos). Jak příznačné pro boj na život a na smrt, který teď vede mnoho lidí!

Svoboda dnes skomírá. Společnost si jí neváží a nepovažuje ji za nejvyšší hodnotu lidských bytostí, za jejich elementární hnací motor a za základ celého lidského bytí. Protože cítíme obrovský niterný zármutek z toho, co se právě teď děje, pochopili jsme, že je pro nás jen jedna cesta, jak dosáhnout toho, aby naše pevná a neotřesitelná víra ve svobodu nemohla být zničena. Rozhodli jsme se založit náboženskou společnost, která bude šířit eleutheriánství.