Eleutheriánství: Svobodu nebo smrt

Řecká vlajka je krásná. Připomíná azurové moře a bílé domky na pobřeží. Ve skutečnosti mají ale pruhy jiný význam, mnohem hlubší. Je z roku 1822 a symbolizuje vítězství nad Osmany. Kříž je protiváhou půlměsíce a devět pruhů zřejmě připomíná revoluční heslo „Svobodu nebo smrt“ (Eleftheria i thanatos). Jak příznačné pro boj na život a na smrt, který teď vede mnoho lidí!

Svoboda dnes skomírá. Společnost si jí neváží a nepovažuje ji za nejvyšší hodnotu lidských bytostí, za jejich elementární hnací motor a za základ celého lidského bytí. Protože cítíme obrovský niterný zármutek z toho, co se právě teď děje, pochopili jsme, že je pro nás jen jedna cesta, jak dosáhnout toho, aby naše pevná a neotřesitelná víra ve svobodu nemohla být zničena. Rozhodli jsme se založit náboženskou společnost, která bude šířit eleutheriánství.