O Eleutherii

O Eleutherii a podobách Svobody v dějinách

Eleutheria byla řeckou bohyní – zosobnění svobody. Není divu, že právě antické Řecko bylo schopno pochopit nejsilnější ze všech lidských motivací – touhu po svobodě. Po vítězství nad Peršany řečtí občané každoročně děkovali právě Eleutherii. Svoboda byla řeckým životním ideálem, který se lidé snažili naplnit. Ve starověkém Římě jí říkali Libertas a pod tímto označením ji známe dodnes. S lidstvem je Svoboda spjata od počátku a je neoddělitelná od přirozených práv člověka, od jeho samotné podstaty. Eleutherii nebo Libertas najdeme zvěčněnou v mnoha uměleckých dílech, ať už je to Socha Svobody nebo obraz zachycující revoluční dění ve Francii známý jako Svoboda vede lid na barikády. Svoboda byla nosným tématem mnoha filozofických směrů a zabývali se jí přední myslitelé Evropy. Touha po Svobodě inspirovala mnoho hrdinských činů.

V dnešní době rezonuje téma svobody více než jindy a ti, kdo skutečně bytostně věří v to, že lidských duch je neomezitelný, touží udělat pro to, aby Svoboda mohla kráčet dál.